Az eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamatunk az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

Az Ön elérhetőségéhez a revoprotein.com webshop (üzemeltető: Consonum Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 45.) adatbázisából jutottunk hozzá, az Ön által megadott adatok és hozzájárulás alapján. Adatait az ügyfélkapcsolat ápolása, a Revo márka termékeiről és szolgáltatásáról szóló tájékoztatás és piackutatás végzése céljából kezeljük, az Ön legutóbbi hozzájárulásától, illetve az Ön által marketingkommunikációra érkezett legutóbbi válasz időpontjától számított 8 évig. Adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően megoszthatjuk a Glamour Marketing Kft-vel, a Consonum Kft számára marketing szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozóval. Ön, a 1106 Budapest, Jászberényi út 45. alatti címen, vagy az info@revoprotein.hu email címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, valamint törlését (azon adatokra vonatkozóan, melyek felhasználására már nincs jogalapunk). Adatai további kezelését részben, vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (Iideértve a harmadik fél részére átadott adatokat is), illetve – bizonyos esetek kivételével – korlátozhatja az adatfelhasználás korlátozását. Emellett tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival és azok kezelésével kapcsolatban. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatvédelmi Tájékoztatás szövegét itt tudja megtekinteni.