Tudomásul veszem, hogy a Revo Supplement Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47.) adatkezelő által a www.fitstore.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

CÉGINFORMÁCIÓK

Cégünk 2020 tavaszán indult Budapesten. Az üzlet koncepciója , hogy olyan táplálékkiegészítőket gyártson és forgalmazzon, amelyek prémium minőségű alapanyagokból, prémium összetevőkből gyártódnak gondos, szakmai segítségnyújtás mellett . A termékpalettát úgy állítottuk össze, hogy a különböző érzékenységgel rendelkező vásárlóink is megtalálják a számításuknak megfelelőt terméket, legen az tejsavó alapú, vegán, vagy laktózmentes. Folyamatosan bővítjük a választékot, mind a legfrissebb termékekkel, mind pedig egy-egy régi, jól bevált termékkel, hogy bárki számára tudjuk valami újdonsággal kedveskedni. Minden egyes vásárlónk részére minőségi kiszolgálást, személyre szabott tanácsadást és az egyedi igényeknek megfelelő termékajánlatot biztosítunk, hiszen számunkra a legfontosabb, hogy mindenki elégedetten távozzon!

A szolgáltató neve: Revo Supplement Kft
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1147 Budapest Kerékgyártó utca 47.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@revoprotein.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-949117
Adószáma: 23017492-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: + 36 70 602 9684

CÉGES ADATOK:

Cégnév: Revo Supplement Kft.
Adószám: 23017492-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-949117
E-mail cím: info@revoprotein.com

A Revo Supplement Kft. által üzemeltetett webáruház saját gyártású termékeket értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.revoprotein.com weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik. A webáruházon keresztül, e-mailben és telefonon leadott rendelést áll módunkban elfogadni.

A Revo Supplement Kft. kijelenti, hogy Budapesten bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.
A www.revoprotein.com webcímen történő megrendeléssel, szerződés jön létre a Revo Supplement Kft. mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Fitstore Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés tárgya az áru kézbesítése, a www.revoprotein.com webáruházon keresztül, a vásárló megrendelése alapján.
A megrendelés történhet a webáruházon keresztül, e-mailben és telefonon.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Később ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó e-mailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms vagy email útján közölni vásárlóval.

A vásárló és a Fitstore között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.

Minden terméknél a végső ár van feltüntetve (ÁFA-val). A termék feltüntetett ára alatt az az ár értendő, amely még nem tartalmazza a szállítási költséget. Az áru az MPL futárszolgálattal van elküldve és kiszállítva.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy sms-ben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben vagy sms-ben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen. A megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek az eladóhoz. Abban az esetben, ha a megrendelt termék a megredelés leadásának időpontjában nincs készleten, a vásárló erről értesítve lesz.

A szállítás módja:
• MPL futárszolgálattal, amely 3 munkanapon belül szállít a feladást követően.

A vásárló köteles a küldeményt a átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szállitás költségeit a vásárló fizeti.

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ( Revo Supplement Kft. 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47. A megrendelés elküldése előtt a vásárlónak kötelessége megismerkedni az általános üzleti- és a reklamációs feltételekkel. Az interneten történő megrendeléssel a vásárló kötelezve van az eladó felé. A vásárló felelős azokért az okozott károkért, amelyeket az eladónak okozott a webáruház nem megfelelő használatával.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Az Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.
A változtatások a www.fitstore.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a Vásárlónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

A jótállásra való jog

Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén jogszabályon alapul a kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak). Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott bizonylat is elég a jótállási eljárása megindításához. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Amennyiben valamilyen meghibásodás észlelhető a megvásárolt terméken, a vásárlónak jogában áll megreklamálni azt. A helyes elbíráláshoz szükséges, hogy az áru tiszta és teljes legyen, összhangban a higiéniai előírásokkal. A vásárló köteles az általános feltételek mellett betartani a termék jótállási papírján vagy a leírásban szereplő feltételeket, a terméket az élettartamával összhangban használni.

A reklamáció végrehajtásának módja és helye

A reklamáció történhet írásos formában, e-maiben vagy postai úton. email: info@revoprotein.com postai cím: Revo Supplement Kft. 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47.

A cserecsomag folyamata

Amennyiben a termék nem megfelelő és másra szeretné cserélni, akkor a cserecsomag szolgáltatást javasoljuk kihasználni. Itt csak azt a terméket lehet kicserélni, amit megvásárolt, és nem pedig ajándékba kapott (az ajándék termék ára sokkal alacsonyabb, mint a cserecsomag szolgáltatásból eredő kiadások). Emailen, telefonon vagy facebookon keresztül szükséges megadni a rendelésszámot, a nem megfelelő termék leírását és azt, hogy milyen termékre szeretné cserélni. Az ügyfélszolgálatos kollégáink elkészítik a csomagot a futárszolgálat számára, akik másnapra kikézbesítik a megfelelő terméket és cserébe átveszik a jól becsomagolt, nem megfelelő terméket.

A termék reklamációs eljárása

Amennyiben visszaszeretné küldeni a terméket, akkor értesítse az ügyfélszolgálatunkat, és mi pedig futárt fogunk küldeni a termékért. A csomagba kérem helyezze bele a kitöltött reklamációs adatlapot. A csomag átvétele után, mihamarabb elvégezzük a cserét, vagy a visszautalást.

Az eladó felelőssége

Az eladó felel azért, hogy az árult terméknek milyen a minősége és a használati tulajdonságai, hogy milyenek a kérések úgy általánosságban, az eladó vagy a vevő által kért, hogy megfelel a követelményeknek, az előirásoknak, a meghatározott mennyiségben van, és megfelel azoknak a céloknak, amelyet az eladó feltüntet vagy amilyen céllal az adott termék használva van.

Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az áruátvétel után jelennek meg még a jótállási időn belül.
Az eladó nem felelős a károkért, ha:
• azt a kárt maga a vásárló okozta
• a vásárló már a vásárlás előtt tudomása volt a kár kilétéről
• az árunak már lejárt a szavatossága
• épp a kár miatt volt kedvezményes ára a terméknek
• ez a jótállási időben történt, de a nem megfelelő és túlzott használat miatt vagy a termék elhasználtsága miatt, vagy amelyek a termék élettartama után keletkeztek
• a vásárló vagy bárki más hozzányúlt az áruhoz vagy annak valamilyen részéhez

A fogadott reklamációról az eladó a vásárló számára kiállit egy jótállási bizonylatot, amelyen feltünteti a dátumot, amikor is fogadva lett a reklmaáció, valamint, hogy milyen áru van megreklamálva, hol és mikor volt az áru vásárolva, milyen meghibásodásról van szó, és az ár, amelyért meg volt vásárolva a termék. Ha a vásárló a termék hibásodását reklamálja, akkor az eladó alaposan átértékeli és vagy azonnal dönt, vagy összetettebb helyzetekben 3 napon belül.

Határidők a reklamáció végrehajtására

Az eladó 24 hónapon keresztül vállal felelősséget az esetleges hibákért, attól kezdve, hogy a vásárló átvette az árut, amennyiben ez nincs máshogy feltüntetve sem a terméken, a termék csomagolásán vagy a jótállási bizonylaton. Ha a reklamáció javítással van megoldva, a jótállási időszak meghosszabodik, a reklamáció érvényesítésétől kezdve a javítás végéig, azaz amikor a vásárlónak kötelessége átvenni az árut, ez abban az eetben is érvényes, ha ezt nem tette meg. Ha a reklamáció árucserével van megoldva, új jótállási időszak veszi kezdetét attól a naptól kezdve, hogy át lett adva az új áru, vagyis amikor el lett küldve.

Amennyiben a reklamáció nem a jótállási időszakban van végrehajtva, úgy a felelősségtől való jogtól elesik az eladó. A vásárló a reklamáció végrehajtásáról személyesen, telefonon vagy e-mailben lesz értesítve.

A fogyasztó jogai

A hibás árunál, amelynek reklamációját a fogyasztó/vásárló a jótállási időszakon belül végrehajtja, az elhárítható hibáknál joga van a hiba ingyenes, rendes és időbeni megjavításához. Azoknál a hibáknál, amelyeket nem lehet elhárítani, és amelyek akadályozzák az áru használhatóságát, a vásárlónak joga van az árucserére, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a pénzt.
Amennyiben a hiba elhárítható, de a folyamatos visszatérése miatt a fogyasztó nem tudja rendesen használni, joga van annak kicseréléséhez vagy az ár visszatérítéséhez. Ugyanilyen jogai vannak akkor is, ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amikor a reklamációt 30 napon belül nem hajtják végre.
Amennyiben nem elhárítható hibákról, de azok nem akadályozzák a termék használhatóságát, a vásárlónak joga van valamilyen optimális kedvezményre.

Az eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamatunk az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

„Revo Protein & ZEYA decor Nyereményjáték„

Elnevezésű Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

(továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE

1.A(z) „Revo Protein & Zeya decor Nyereményjáték” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője Revo Supplement Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49., adószám: 23017492242, képviselő: Dr. Tóth Ferenc Tamás) (a továbbiakban: „Szervező”) az alábbi nyereményjátékot szervezi:

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2022. november 04. napjáig betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.

2.3. A Résztvevő az lehet a Játékban, aki rendelkezik Instagram profillal, az Instagram által biztosított követési, véleménynyilvánítási eszközökkel rendelkezik (komment, reakciók, név, kép).

2.4. A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek vehetnek részt.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2022. november 4. napján 16 óra 00 perctől 2022. november 10. napján 20 óra 00 percig tart. A Nyereményjáték időtartartamának lejártát követően történt részvételi szándék – azaz a feltételek teljesítése – érvénytelen. A Nyereményjáték lezárása után érkezett kommentekkel már nem lehet részt venni a Nyereményjátékban.

3.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki követi a @revoprotein és a @zeyadecor oldalt, a Nyereményjátékkal kapcsolatban feltöltött képet like-ja, és ezen kép alatti hozzászólásban megjelöli 1 olyan személyt, akinek ajánlja a játékot.

Azon személyek, akik a képhez hozzászólnak ugyan, azonban e hozzászólás nem a játékra vonatkozik, automatikusan kizárásnak kerülnek a Nyereményjátékból.

3.3. Egy személy csak egy hozzászólással és 1 like-kal vehet részt a Nyereményjátékban. Szervező a 3.2. pontban meghatározottakon kívül más módot nem fogad el a részvételre.

3.4. Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor a kommentjét a nyereményjáték vége előtt törölheti, illetve a nyereményjáték vége előtt, illetve a sorsolás végéig az info@revoprotein.com email címen jelezheti. A sorolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

3.5. A tartalom nem az Instagram által szervezett, illetve nem az Instagram által szponzorált. A résztvevők ezzel elfogadják az Instagram használati szabályzatát.

4. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS RÉSZLETEI

4.1. A Nyereményjátékban érvényesen résztvevők között az alábbi nyereménycsomag kerül kisorsolásra a Revo Supplement Kft. felajánlásában: 1 db Revo Vegan protein és a ZEYA decor felajánlásában 1 db szabadon válaszható gyertya.

A Nyereményjáték során 1 (egy) nyertes kerül kisorsolásra, valamint 1 pótnyertes is kisorsolásra kerül, arra az esetre, ha a nyertes nem lenne elérhető, illetve a nyereményről lemondana.

4.2. A Nyereményjáték sorsolása 2022. november 10. napján 20:00 órakor történik.

A Nyereményjáték sorsolásának helyszíne a Budapesten kerül megtartásra. A sorsolásra elektronikus úton a http://socialwinner.besocial.hu online sorsoló szoftver segítségével történik, amely a random generálás elvén működik, vagyis a véletlenszerűség elve alapján. A Sorsolás nem nyilvános.

4.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

4.4. Szervező a Nyertessel elektronikus úton veszi fel a kapcsolatot, az Instagramon privát üzenetben, valamint storyban teszi közzé a nyertes nevét. A Nyertes, amennyiben a profilja nem egyértelmű a kapcsolatfelvétel során további adat kérhető el tőle a nyeremény átadása érdekében. A nyereményt a Szervező a nyertes jelentkezésétől számított 90 napon belül juttatja el a nyertesnek, Magyarországon belül postai úton. Külföldre nem áll módunkban postázni.

Amennyiben a nyertest nem lehet értesíteni 5 munkanapon belül, illetve nem válaszol, vagy a nyereményről lemond, akkor automatikusan a pótnyertes részére kerül kézbesítésre a nyeremény.

5. KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5.1. A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli és nem terhelheti.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése.

6.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált kommentek létrehozását, valótlan profil létrehozását észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

6.3. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

6.4. Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a revoprotein.com internetes oldalon és a @revoprotein Instagram oldalon nyilvánosságra hozni. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.

6.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

6.6. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a Polgári Perrendtartás szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

Adatkezelési tájékoztató

A nyereményjátékban való részvétele esetén – az Ön hozzájárulásával – az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

1./ A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A @revoprotein instagram oldalon a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek a Szervező számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

Az instagram oldalon a személyes adatok kezelését az Instagram is végzi. Az instagram adatezelési tájékoztatója itt érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875

A Szervező által kezelt adatok köre: kizárólag azon személyes adatok, amelyek a nyereményjáték lebonyolítása és a nyertesek értesítése érdekében feltétlenül szükséges. Ezek az alábbiak : Instagram profil, komment, név. Nyertesként kisorsolt személyek esetében a kézbesítéshez szükséges adatok: postacím, név, e-mail cím, telefonszám

Szervezőnek nincs ráhatása, hogy a publikusan elérhető profil esetében mely adatok elérhetőek, erre vonatkozó beállításokat az érintett tudja megtenni az alábbi linken keresztül: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/ .

Az adatkezelés célja: a látogatói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása, valamint – amennyiben az érintett az Instagram oldal követi, követte vagy kedvelte – a szervező Instagram oldalának, akcióinknak és termékeinknek a megosztása, illetve lájkolása.

2./ Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, melyről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az info@revoprotein.com e-mail címre küldött levelében, a 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49. postacímre küldött levelében, bármikor visszavonhatja.

3./ Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törlésig, illetve azon személyes adatokat, melyek a nyeremény átadása érdekében kerülnek kezelésre a nyeremény kézbesítéséig. A hozzájárulását az info@revoprotein.com e-mail címre küldött levelében, valamint a 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4./ Az adatkezelő személye:

Revo Supplement Kft.

1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49.

e-mail cím: info@revoprotein.com

5./ Az érintettek jogai és érvényesítésük

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

• az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: 36 (30) 683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Budapest, 2022. 11.04.